ซีสตาร์อันดามัน

บริษัท ซีสตาร์อันดามัน จำกัด เป็นผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจากกระทรวงพาณิชย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 34/01423 จากสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้เขต 2 จังหวัดภูเก็ต ตามเอกสารนี้ท่านจึงมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้ท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์ ที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

ซึ่งได้ถูกจัดตั้งขึ้นจากการรวมกลุ่มของคนรักการท่องเที่ยว รักงานบริการและใส่ใจในสิ่งแวดล้อม พร้อมทีมงานมัคคุเทศก์ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านความสามารถและประสบการณ์ทางด้านการท่องเที่ยว โดยมีแนวคิดและนโยบายการบริการที่เป็นมิตรและใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม เรามุ่งเน้นคุณภาพของการบริการเป็นสำคัญ “ซีสตาร์” มีการบริการที่แตกต่าง เลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้นักท่องเที่ยว

โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถท่องเที่ยวได้อย่างมีความสุข คุ้มค่า และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยเฉพาะพื้นที่เขตทะเลอันดามัน เช่น เกาะสิมิลัน เกาะตาชัย เกาะสุรินทร์และเกาะรอก ซึ่งถือว่าเป็นหมู่เกาะที่สวยที่สุด แห่งท้องทะเลไทย อีกทั้งยังมีให้บริการคลอบคลุมไปถึงเกาะพีพี อ่าวพังงา และเกาะราชาน้อย อีกด้วย

นโยบาย

เนื่องจาก”ซีสตาร์”ได้ถือกำเนิดขึ้นบนพื้นฐานของความต้องการ ที่จะเห็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย พัฒนาขึ้นอย่างมีมาตรฐานและมีเอกลักษณ์ ทาง”ซีสตาร์”จึงได้ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูแนวปะการังใต้ท้องทะเลและอนุรักษ์สัตว์ทะเลต่างๆ รวมทั้งยังคำนึงถึงความประทับใจของลูกค้าด้วย บริษัทฯเล็งเห็นความสำคัญในด้านการบริการ และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงาน และส่งผลให้การบริการ และเอาใจใส่ลูกค้าในทุกๆ ด้านให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จุดมุ่งหมาย

ด้วยประสบการณ์ตลอด 10 กว่าปี เราเป็นองค์กรที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คือการไม่ทำลายให้สภาพแวดล้อมเสียหาย “ซีสตาร์” ทีมงานคนรักทะเล ที่พร้อมบริการด้วยรอยยิ้มและคุณภาพเป็นที่รวบรวมบุคลากร ที่มีประสบการณ์ทางด้านการท่องเที่ยว แต่ละท่านมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน มากกว่าสิบปี ซึ่งทุกท่านมีเป้าหมายเดียวกันคือ การให้บริการที่มีมาตรฐานทัดเทียมต่างชาติให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ทุกท่านพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยใจรักและพร้อมให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง ชัดเจน รู้ชัดในทุกพื้นที่ รู้จริงในทุกข้อมูล จากประสบการณ์ที่สั่งสมมามอบให้กับท่านได้อย่างเต็มความสามารถ ท่านจึงมั่นใจได้ว่า จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากสิ่งที่เรามอบให้อย่างแน่นอน

ซีสตาร์อันดามัน

บริษัท ซีสตาร์อันดามัน จำกัด เป็นผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจากกระทรวงพาณิชย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 34/01423 จากสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้เขต 2 จังหวัดภูเก็ต ตามเอกสารนี้ท่านจึงมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้ท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์ ที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

ซึ่งได้ถูกจัดตั้งขึ้นจากการรวมกลุ่มของคนรักการท่องเที่ยว รักงานบริการและใส่ใจในสิ่งแวดล้อม พร้อมทีมงานมัคคุเทศก์ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านความสามารถและประสบการณ์ทางด้านการท่องเที่ยว โดยมีแนวคิดและนโยบายการบริการที่เป็นมิตรและใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม เรามุ่งเน้นคุณภาพของการบริการเป็นสำคัญ “ซีสตาร์” มีการบริการที่แตกต่าง เลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้นักท่องเที่ยว

โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถท่องเที่ยวได้อย่างมีความสุข คุ้มค่า และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยเฉพาะพื้นที่เขตทะเลอันดามัน เช่น เกาะสิมิลัน เกาะตาชัย เกาะสุรินทร์และเกาะรอก ซึ่งถือว่าเป็นหมู่เกาะที่สวยที่สุด แห่งท้องทะเลไทย อีกทั้งยังมีให้บริการคลอบคลุมไปถึงเกาะพีพี อ่าวพังงา และเกาะราชาน้อย อีกด้วย

นโยบาย

เนื่องจาก”ซีสตาร์”ได้ถือกำเนิดขึ้นบนพื้นฐานของความต้องการ ที่จะเห็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย พัฒนาขึ้นอย่างมีมาตรฐานและมีเอกลักษณ์ ทาง”ซีสตาร์”จึงได้ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูแนวปะการังใต้ท้องทะเลและอนุรักษ์สัตว์ทะเลต่างๆ รวมทั้งยังคำนึงถึงความประทับใจของลูกค้าด้วย บริษัทฯเล็งเห็นความสำคัญในด้านการบริการ และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงาน และส่งผลให้การบริการ และเอาใจใส่ลูกค้าในทุกๆ ด้านให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จุดมุ่งหมาย

ด้วยประสบการณ์ตลอด 10 กว่าปี เราเป็นองค์กรที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คือการไม่ทำลายให้สภาพแวดล้อมเสียหาย “ซีสตาร์” ทีมงานคนรักทะเล ที่พร้อมบริการด้วยรอยยิ้มและคุณภาพเป็นที่รวบรวมบุคลากร ที่มีประสบการณ์ทางด้านการท่องเที่ยว แต่ละท่านมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน มากกว่าสิบปี ซึ่งทุกท่านมีเป้าหมายเดียวกันคือ การให้บริการที่มีมาตรฐานทัดเทียมต่างชาติให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ทุกท่านพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยใจรักและพร้อมให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง ชัดเจน รู้ชัดในทุกพื้นที่ รู้จริงในทุกข้อมูล จากประสบการณ์ที่สั่งสมมามอบให้กับท่านได้อย่างเต็มความสามารถ ท่านจึงมั่นใจได้ว่า จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากสิ่งที่เรามอบให้อย่างแน่นอน

ซีสตาร์อันดามัน

บริษัท ซีสตาร์อันดามัน จำกัด เป็นผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจากกระทรวงพาณิชย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 34/01423 จากสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้เขต 2 จังหวัดภูเก็ต ตามเอกสารนี้ท่านจึงมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้ท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์ ที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

ซึ่งได้ถูกจัดตั้งขึ้นจากการรวมกลุ่มของคนรักการท่องเที่ยว รักงานบริการและใส่ใจในสิ่งแวดล้อม พร้อมทีมงานมัคคุเทศก์ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านความสามารถและประสบการณ์ทางด้านการท่องเที่ยว โดยมีแนวคิดและนโยบายการบริการที่เป็นมิตรและใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม เรามุ่งเน้นคุณภาพของการบริการเป็นสำคัญ “ซีสตาร์” มีการบริการที่แตกต่าง เลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้นักท่องเที่ยว

โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถท่องเที่ยวได้อย่างมีความสุข คุ้มค่า และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยเฉพาะพื้นที่เขตทะเลอันดามัน เช่น เกาะสิมิลัน เกาะตาชัย เกาะสุรินทร์และเกาะรอก ซึ่งถือว่าเป็นหมู่เกาะที่สวยที่สุด แห่งท้องทะเลไทย อีกทั้งยังมีให้บริการคลอบคลุมไปถึงเกาะพีพี อ่าวพังงา และเกาะราชาน้อย อีกด้วย

นโยบาย

เนื่องจาก”ซีสตาร์”ได้ถือกำเนิดขึ้นบนพื้นฐานของความต้องการ ที่จะเห็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย พัฒนาขึ้นอย่างมีมาตรฐานและมีเอกลักษณ์ ทาง”ซีสตาร์”จึงได้ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูแนวปะการังใต้ท้องทะเลและอนุรักษ์สัตว์ทะเลต่างๆ รวมทั้งยังคำนึงถึงความประทับใจของลูกค้าด้วย บริษัทฯเล็งเห็นความสำคัญในด้านการบริการ และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงาน และส่งผลให้การบริการ และเอาใจใส่ลูกค้าในทุกๆ ด้านให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จุดมุ่งหมาย

ด้วยประสบการณ์ตลอด 10 กว่าปี เราเป็นองค์กรที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คือการไม่ทำลายให้สภาพแวดล้อมเสียหาย “ซีสตาร์” ทีมงานคนรักทะเล ที่พร้อมบริการด้วยรอยยิ้มและคุณภาพเป็นที่รวบรวมบุคลากร ที่มีประสบการณ์ทางด้านการท่องเที่ยว แต่ละท่านมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน มากกว่าสิบปี ซึ่งทุกท่านมีเป้าหมายเดียวกันคือ การให้บริการที่มีมาตรฐานทัดเทียมต่างชาติให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ทุกท่านพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยใจรักและพร้อมให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง ชัดเจน รู้ชัดในทุกพื้นที่ รู้จริงในทุกข้อมูล จากประสบการณ์ที่สั่งสมมามอบให้กับท่านได้อย่างเต็มความสามารถ ท่านจึงมั่นใจได้ว่า จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากสิ่งที่เรามอบให้อย่างแน่นอน