โปรแกรมไดวิ่ง สิมิลัน 2 วัน 1 คืน นอนเรือคูน 9

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 
เวลา
รายละเอียด
06.00-06.30
รับจากโรงแรมในภูเก็ต
07.00-07.30
รับจากโรงแรมในเขาหลัก
08.00
ทีมงานพร้อมต้อนรับทุกท่าน ณ ท่าเรือส่วนตัวซีสตาร์ ทับละมุ เพื่อทำการเช็คอิน รับอุปกรณ์ดำน้ำ รับประทานเครื่องดื่มและอาหารว่าง(ชา, กาแฟ, โอวัลติน, เบเกอรี่)
09.00
เตรียมพร้อมและออกเดินทางไปยังหมู่เกาะสิมิลัน โดยเรือเร็ว(speed boat)
10.20
เดินทางถึงหมู่เกาะสิมิลัน ส่งทุกท่านไปยังเรือคูน9 พบไกด์ประจำเรือ
11.30
เตรียมความพร้อม ตรวจเช็คอุปกรณ์ดำน้ำ (ท่านที่ไม่ลงน้ำ สามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย)
12.00
ดำน้ำจุดที่ 1 (Honey moon bay เกาะ 4 หรือ Hideaway เกาะ 5,6)
13.00
เช็คอินเข้าที่พัก พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน
14.30
ดำน้ำจุดที่ 2 (Turtle rock เกาะ 8)
16.00
เดินทางถึงโดนัลดัคเบย์ (Donald Duck Bay) ของเกาะสิมิลัน (เกาะ 8) นำท่านขึ้นจุดชมวิวบนหินเรือใบ สัญลักษณ์แห่ง “ทะเลสิมิลัน” หรือเลือกพักผ่อน เล่นน้ำที่อ่าวเกือกอันงดงาม
17.30
ดำน้ำจุดที่ 3 (Donald Duck Bay เกาะ 8 )
18.30
ล่องเรือคูนชมพระอาทิตย์ตก พร้อมรับประทานอาหารเย็น
19.30
เข้าที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2
 
เวลา
รายละเอียด
06.30
Wake up call
07.00
ดำน้ำจุดที่ 4 (Breakfast Bend เกาะ 9 หรือ Three tree เกาะ 7)
08.00
รับประทานอาหารเช้า
09.30
ดำน้ำจุดที่ 5 (Stonehenge No.4)
11.00
เก็บสัมภาระและเช็คเอาท์ออกจากที่พัก
12.00
ดำน้ำจุดที่ 6 (West Eden เกาะ 7 หรือ deep six เกาะ 7)
13.00
รับประทานอาหารกลางวัน
12.30
ส่งทุกท่านลงยังเกาะ 4 พบไกด์เดย์ทริป
15.30
ออกเดินทางจากหมู่เกาะสิมิลันโดยเรือเร็ว(speed boat) เพื่อเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
17.00
เดินทางถึงท่าเรือส่วนตัวของซีสตาร์ ทับละมุ พร้อมการต้อนรับทุกท่านด้วย เครื่องดื่มหลากหลายชนิด อาหารว่าง ส้มตำรสเด็ด ไก่ทอด บาร์บีคิว ไอศครีม จากนั้นนำทุกท่านกลับสู่ยังโรงแรมที่พักของท่านโดยสวัสดิภาพ
  • โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
  • ท่านที่ไม่ดำน้ำลึก (Non-dive) สามารถลงดำน้ำตื้น (Snorkeling) ได้ทุกจุดที่เรือจอด
  • ไม่แนะนำสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวหอบ หืด โรคหัวใจ,คนท้อง,เด็กอายุต่ำกว่า 1 ขวบและผู้สูงอายุเกิน 75 ปี

ทัวร์รวม

รถรับ-ส่งโรงแรมที่พัก

เรือไป-กลับ

อาหาร 7 มื้อ

เครื่องดื่ม

มัคคุเทศก์

ผ้าเช็ดตัว

อุปกรณ์ดำน้ำตื้น/ลึก

ค่าธรรมเนียมอุทยาน

เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและCPR

ประกันอุบัติเหตุ

อาจารย์ดำน้ำ
/ผู้สอน (ดำน้ำครั้งแรก)

ค่าธรรมเนียมดำน้ำลึก

ห้องพักบนเรือ

สิ่งที่ต้องนำมา

ครีมกันแดด

หมวก

แว่นตากันแดด

กล้องถ่ายรูป

โทรศัพท์มือถือ

กระเป๋ากันน้ำ

เงินสดติดตัวเล็กน้อย

วันที่ 1
 
เวลา
รายละเอียด
06.00-06.30
รับจากโรงแรมในภูเก็ต
07.00-07.30
รับจากโรงแรมในเขาหลัก
08.00
ทีมงานพร้อมต้อนรับทุกท่าน ณ ท่าเรือส่วนตัวซีสตาร์ ทับละมุ เพื่อทำการเช็คอิน รับอุปกรณ์ดำน้ำ รับประทานเครื่องดื่มและอาหารว่าง(ชา, กาแฟ, โอวัลติน, เบเกอรี่)
09.00
เตรียมพร้อมและออกเดินทางไปยังหมู่เกาะสิมิลัน โดยเรือเร็ว(speed boat)
10.20
เดินทางถึงหมู่เกาะสิมิลัน ส่งทุกท่านไปยังเรือคูน9 พบไกด์ประจำเรือ
11.30
เตรียมความพร้อม ตรวจเช็คอุปกรณ์ดำน้ำ (ท่านที่ไม่ลงน้ำ สามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย)
12.00
ดำน้ำจุดที่ 1 (Honey moon bay เกาะ 4 หรือ Hideaway เกาะ 5,6)
13.00
เช็คอินเข้าที่พัก พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน
14.30
ดำน้ำจุดที่ 2 (Turtle rock เกาะ 8)
16.00
เดินทางถึงโดนัลดัคเบย์ (Donald Duck Bay) ของเกาะสิมิลัน (เกาะ 8) นำท่านขึ้นจุดชมวิวบนหินเรือใบ สัญลักษณ์แห่ง “ทะเลสิมิลัน” หรือเลือกพักผ่อน เล่นน้ำที่อ่าวเกือกอันงดงาม
17.30
ดำน้ำจุดที่ 3 (Donald Duck Bay เกาะ 8 )
18.30
ล่องเรือคูนชมพระอาทิตย์ตก พร้อมรับประทานอาหารเย็น
19.30
เข้าที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2
 
เวลา
รายละเอียด
06.30
Wake up call
07.00
ดำน้ำจุดที่ 4 (Breakfast Bend เกาะ 9 หรือ Three tree เกาะ 7)
08.00
รับประทานอาหารเช้า
09.30
ดำน้ำจุดที่ 5 (Stonehenge No.4)
11.00
เก็บสัมภาระและเช็คเอาท์ออกจากที่พัก
12.00
ดำน้ำจุดที่ 6 (West Eden เกาะ 7 หรือ deep six เกาะ 7)
13.00
รับประทานอาหารกลางวัน
12.30
ส่งทุกท่านลงยังเกาะ 4 พบไกด์เดย์ทริป
15.30
ออกเดินทางจากหมู่เกาะสิมิลันโดยเรือเร็ว(speed boat) เพื่อเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
17.00
เดินทางถึงท่าเรือส่วนตัวของซีสตาร์ ทับละมุ พร้อมการต้อนรับทุกท่านด้วย เครื่องดื่มหลากหลายชนิด อาหารว่าง ส้มตำรสเด็ด ไก่ทอด บาร์บีคิว ไอศครีม จากนั้นนำทุกท่านกลับสู่ยังโรงแรมที่พักของท่านโดยสวัสดิภาพ

  • โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
  • ท่านที่ไม่ดำน้ำลึก (Non-dive) สามารถลงดำน้ำตื้น (Snorkeling) ได้ทุกจุดที่เรือจอด
  • ไม่แนะนำสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวหอบ หืด โรคหัวใจ,คนท้อง,เด็กอายุต่ำกว่า 1 ขวบและผู้สูงอายุเกิน 75 ปี

รถรับ-ส่งโรงแรมที่พัก

เรือไป-กลับ

อาหาร 7 มื้อ

เครื่องดื่ม

มัคคุเทศก์

ผ้าเช็ดตัว

อุปกรณ์ดำน้ำตื้น/ลึกตีนกบ

ค่าธรรมเนียมอุทยาน

เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและCPR

ประกันอุบัติเหตุ

อาจารย์ดำน้ำ
/ผู้สอน (ดำน้ำครั้งแรก)

ค่าธรรมเนียมดำน้ำลึก

ห้องพักบนเรือ

ครีมกันแดด

หมวก

แว่นตากันแดด

กล้องถ่ายรูป

โทรศัพท์มือถือ

กระเป๋ากันน้ำ

เงินสดติดตัวเล็กน้อย